اینترنت اشیا

اینترنت اشیا صنعتی(IIoT)
اینترنت اشیا صنعتی(IIoT)

اینترنت اشیا صنعتی(IIoT)

به کاربرد اینترنت اشیاء در صنعت، اینترنت اشیاء صنعتی می گویند. در مقاله ی قبل به طور کامل با اینترنت اشیاء و کاربردهای آن آشنا شدیم. اگر هنوز مقاله ی قبلی را مطالعه نکرده اید. اینجا را کلیک کنید. مفهوم اینترنت اشیا اتصال…