تاریخچه جرثقیل ها

تاریخچه شرکت کنه کرین+آلبوم عکس جرثقیل سازی کونه کرین

از هر 10 جرثقیل در جهان یک جرثقیل از برند “کنه کرین” است. این جمله تاثیر و اهمیت شرکت کنه کرین را در صنعت جرثقیل سازی بیان می کند. تاریخچه جرثقیل کنه کرین به سال 1910 باز می گردد. هنگامی…