جرثقیل های بازویی

جرثقیل های آویز بسیار سبک – KBK

تماس با کارشناسان KBK CRANE سیستم جرثقیل سبک KBK سیستم جرثقیل سبک KBKt بیش از 50 سال قدمت دارد و امروزه، جرثقیل سبک آویز بخش عظیمی از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است . شرکت وزنه پل فلز…

نصب جرثقیل بازویی دیواری + جرثقیل بازویی متحرک + استاندارد جرثقیل بازویی
نصب جرثقیل بازویی دیواری + جرثقیل بازویی متحرک + استاندارد جرثقیل بازویی

نصب جرثقیل بازویی دیواری + جرثقیل بازویی متحرک + استاندارد جرثقیل بازویی

جرثقیل بازویی گردان جرثقیل بازویی اگر بخواهیم بصورت تخصصی جرثقیل بازویی دیواری را تعریف کنیم، جرثقیل های بازویی با براکت دیواری، یک راه حل اقتصادی با عملکردی آسان می باشند. جرثقیل دیواری دارای یک میله یا تیرکرین نصفه و نیمه…