سیستم برق رسانی و خط برق دماگ

جرثقیل سقفی از تجهیزات درون کارگاهی است که به علت حرکت و جابجایی نمی توان خط برق ثابت مانند سایر تجهیزات برای آن طراحی کرد. بدین جهت، از خط برق هایی استفاده می شود که این امکان را داشته باشند که همراه با جرثقیل جابجا شوند. به این نوع از خط برق ها، خط برق متحرک یا داینامیک می گویند.

خط برق جرثقیل سقفی به دو شکل وجود دارد:

1- فیستون: تامین برق از طریق قرقره های حمل کابل انجام می گیرد. در هنگام حرکت جرثقیل، قرقره های حمل کابل کشیده شده و در خطوط سی ریل جابجا می شوند.

خط برق های KBK محصول شرکت دماگ است که با انواع قرقره کابل های گرد و تخت در مسیرهای صاف و منحنی عملیات برق رسانی را انجام می دهد. برای آشنایی با انواع و جزئیات خط برق KBK می توانید به اینجا مراجعه کنید.

2- باس بار: در این سیستم از جاروبک استفاده می شود که با حرکت جرثقیل، جاروبک در شینه های برق جابجا شده و برق مصرفی را از داخل شینه تامین می کند. خط برق DCL-Pro از جدید ترین خط برق های شرکت دماگ و بروز ترین شینه های برق در دنیا است که می توانید ویدیو آن را از اینجا مشاهده کنید.شینه بسته دماگ آلمان