اینورتر

سیستم برق رسانی جرثقیل

نقشه های برق جرثقیل با استفاده از نرم افزار های موجود و منطبق با استاندارد IEC و سری استانداردهای EN60034 و تیم مهندسی برق، شروع به آماده سازی تابلو جهت ارسال به پروژه می کنند. استفاده از فریم مناسب تابلو…

اینورتر جرثقیل

کاربرد اینورتر در جرثقیل سقفی جهت کاهش تنش های مکانیکی و الکتریکی در قطعات دوار به هنگام شروع به کار و توقف، از اینورتر یا کنترل کننده دور موتور برای تنظیم دور الکتروموتورهای AC استفاده می گردد. اینورتر وسیله ای است…