جاروبک

سیستم برق رسانی و خط برق دماگ

جرثقیل سقفی از تجهیزات درون کارگاهی است که به علت حرکت و جابجایی نمی توان خط برق ثابت مانند سایر تجهیزات برای آن طراحی کرد. بدین جهت، از خط برق هایی استفاده می شود که این امکان را داشته باشند…

جاروبک جرثقیل+انواع جاروبک

جاروبک کرین وسیله ای برای انتقال جریان الکتریکی از شین ها به کابل می باشد. مهم ترین ویژگی آن ها انتقال برق در حال حرکت می باشد. جاروبک وینچ از چهار شاخه لولایی یا کفشک مسی ساخته شده و هر شاخه…