جرثقیل سقفی

جرثقیل دیواری بازویی وزنه پل فلز
جرثقیل دیواری بازویی وزنه پل فلز

جرثقیل دیواری بازویی وزنه پل فلز

جرثقیل دیواری بازویی سیستم باند بندی ندارد; آن را بر روی یک دیوار که در منطقه ای پوشش داده شده، برای حمل بار است سوار می شود. این نوع جرثقیل های سقفی نیز می توانند مستقل باشند، به این معنی…