خط برق رسان

شین جرثقیل سقفی

شین ها خطوط برق رسانی جرثقیل هستند که به دو صورت بسته و باز در آمپرهای مختلف جهت انتقال برق در کنار تیرهای حمال نصب می شوند. شین های بسته با روکش PVC یا AL در آمپرهای مختلف (40  و…