روپ گاید

کمربند راهنما سیم بکسل جرثقیل سقفی+ناظم سیم بکسل جرثقیل سقفی+فیلم آموزشی

کاربرد ناظم سیم بکسل کمربند جرثقیل سقفی به منظور قرار گرفتن درست سیم بکسل جرثقیل بر روی درام جرثقیل در هنگام بالا بردن بار استفاده می گردد . به این قطعه یدکی روپگاید کرین و یا ناظم سیم بکسل هم…