سیستم دیداری

سیستم ضد تصادم جرثقیل سقفی+AntiCollisionDevice
سیستم ضد تصادم جرثقیل سقفی+AntiCollisionDevice

سیستم ضد تصادم جرثقیل سقفی+AntiCollisionDevice

سیستم ضد تصادم برای جلوگیری از برخورد 2 دستگاه یا چند دستگاه ماشین جرثقیل سقفی که در یک فضای مشترک مورد بهره برداری قرر دارند استفاده می شود.

سیستم هشداری جرثقیل
سیستم هشداری جرثقیل

سیستم هشداری جرثقیل

سیستم های اخطار شنیداری و دیداری که به اطلاح به آن بوق و آژیر جرثقیل، می گویند به این شکل عمل می کند که به محض حرکت جرثقیل روشن شده و وظیفه ی اعلام شروع به کار جرثقیل را برعهده…