سیستم دیداری

سیستم ضد تصادم جرثقیل سقفی+AntiCollisionDevice

سیستم ضد تصادم برای جلوگیری از برخورد 2 دستگاه یا چند دستگاه ماشین جرثقیل سقفی که در یک فضای مشترک مورد بهره برداری قرر دارند استفاده می شود.

سیستم هشداری جرثقیل

سیستم های اخطار شنیداری و دیداری که به اطلاح به آن بوق و آژیر جرثقیل، می گویند به این شکل عمل می کند که به محض حرکت جرثقیل روشن شده و وظیفه ی اعلام شروع به کار جرثقیل را برعهده…