سیستم شنیداری

سیستم هشداری جرثقیل

سیستم های اخطار شنیداری و دیداری که به اطلاح به آن بوق و آژیر جرثقیل، می گویند به این شکل عمل می کند که به محض حرکت جرثقیل روشن شده و وظیفه ی اعلام شروع به کار جرثقیل را برعهده…