قطعات یدکی کنه کرین

قطعات یدکی جرثقیل سقفی کنه کرین +Konecarne
قطعات یدکی جرثقیل سقفی کنه کرین +Konecarne

قطعات یدکی جرثقیل سقفی کنه کرین +Konecarne

جرثقیل جدید کنه کرین و استفاده از تکنولوژی طناب بهه جای سیم بکسل