مغزکنفی

سیم بکسل جرثقیل سقفی

سیم بکسل یا طناب فولادی به مجموعه ای از رشته های سیم که با روش تولید مخصوص شکل گرفته و درنهایت با هماهنگی خاص با یکدیگر تابیده شده اند. از جمله مزایای آن نسبت به سایر وسایل مشابه مثل زنجیر…