مفتولی

سیم بکسل جرثقیل سقفی
سیم بکسل جرثقیل سقفی

سیم بکسل جرثقیل سقفی

سیم بکسل یا طناب فولادی به مجموعه ای از رشته های سیم که با روش تولید مخصوص شکل گرفته و درنهایت با هماهنگی خاص با یکدیگر تابیده شده اند. از جمله مزایای آن نسبت به سایر وسایل مشابه مثل زنجیر…