مونتاژ قطعات جرثقیل

جوشکاری و مونتاژ قطعات جرثقیل

قطعات جرثقیل که از قبل برش داده شده اند در فیکسچرهای مخصوص طبق نقشه و دستورالعمل به یکدیگر جوش داده شده و مونتاژ می شوند. پل، راهبر و کالسکه از اصلی ترین اجزای جرثقیل است که با ساخت آن سازه…