مگنتی

لنت ترمز جرثقیل سقفی

لنت ترمزجرثقیل سقفی از قطعات کوچک جرثقیل سقفی میباشد اما بسیار تاثیر شگفتی در فعالیت جرثقیل دارد.جنس لنت ترمز جرثقیل سقفی از نظر ایمنی در کارگاه ها اهمیت بسیار زیادی داشته و انتخاب لنت با کیفیت مناسب بسیار حائز اهمیت…