مگنت

مگنت جرثقیل

مگنت جرثقیل یک راه بسیار مناسب و ایمن جهت بلند کردن اجسام فلزی می باشد.این مگنت ها کاربردهای وسیعی دارند ودرانواع و ظرفیت های مختلف موجود می باشد که صنعتگران می توانند با توجه به نیاز صنعت خود مگنت جرثقیل…